info@saps.org.np

समृद्ध परिवार, समाज रुपान्तरणको सपना | संयुक्त आवाज परिवर्तन समाजको चाहना !

५ माघ २०७७, सोमबार

Helping Hands For Raskot Community Hospital

Helping Hands For Raskot Community Hospital

महान मनका धनि समाजसेवी हाल साउदी स्थित कार्यरत खोटाङ्ग निवासी संयुक्त आवाज परिवर्तन समाजका संस्थापक सदस्या सुश्री उत्तर कुमारी राई द्वारा रास्कोट सामुदायिक अस्पतालको लागि रु, ५,०००/- पांच हजार सहयोग प्रदान

Translate »